fbpx
image

ผู้ว่าชัชชาติ ชี้ผังเมืองต้องชี้นำการพัฒนามากขึ้น เล็งเพิ่ม FAR Bonus จูงใจ

ผู้ว่าฯกทม.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กล่าวถึงบทบาทของผังเมืองกทม.ว่า ผังเมืองกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะต้องไปด้วยกัน กทม.กับผู้พัฒนาอสังหาฯจะต้องทำงานร่วมกัน ขณะเดียวกัน การใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมือง กำหนดให้สร้างสิ่งปลูกสร้างได้สูงสุดเท่าไหร่ ให้สร้างอะไร ไม่ให้สร้างอะไร แต่ไม่ได้กำหนดว่าควรจะสร้างอะไร เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องดูว่าจะทำอย่างไร เพื่อให้ผังเมืองจะได้เป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองมากขึ้น โดยอาจจะนำเรื่องของ FAR ฺBonus มาช่วยสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตามทิศทางที่กำหนด คาดว่าร่างผังเมืองใหม่จะปรับแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองฉบับใหม่เสร็ยในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ส่วนปัญหาเรื่องฝุ่น กำลังศึกษาว่า อาคารสูงในกทม.จะเป็นตัวกักฝุ่นด้วยหรือไม่ และวิธีในการเปิดทางให้ลมสะดวกขึ้น โดยการดูเรื่องของที่ว่างโล่งของอาคาร หรือ OSR มาประกอบ