fbpx
S  22683652

AMR เซ็นซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟ 3 โรงเรียนเครือพระหฤทัย

AMR จรดปากกาเซ็นซื้อขายไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป จาก 3 โรงเรียนพระหฤทัย’ ขายไฟ 2 เมกะวัตต์ ยาว 20 ปี ชี้เป้าปี 66 มาแน่ 100 เมกะวัตต์

นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์ รูฟท็อป) กับโรงเรียนในเครือพระหฤทัย จำนวนประมาณ 2 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 20 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง และโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

“บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดรักษ์โลก โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลพร้อมกับเป็นลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ทั้ง 3 โรงเรียนบริษัทจะลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารเองทั้งหมด และมั่นใจว่าในปี 2566 บริษัทพร้อมเดินหน้าขายไฟฟ้าจำนวน 100 เมกะวัตต์ หนุนรายได้ในกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่เป็นรายได้แบบ recurring income” นายมารุต กล่าว