fbpx
มูลนิธิคนดี ดี แลนด์ รวมพลัง ปันสุขก็สุขใจ ปี 2565

มูลนิธิคนดี ดี-แลนด์ รวมพลัง ปันสุขก็สุขใจ ปี 2565

นายเพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบพื้นที่แห่งโอกาสและแบ่งปันความสุขให้กับเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยร่วมกับพนักงานในองค์กร ในนาม “มูลนิธิคนดี ดี-แลนด์” จัดโครงการปันสุขก็สุขใจ ปี 2565 เพื่อสานต่อภารกิจส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้น้องๆ เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร สำหรับครั้งนี้ได้เดินทางไปร่วมปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด รวมทั้งส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆ นักเรียน ณ โรงเรียน บ้านหนองบัว ห้องเรียนสาขาบ้านมอเคลอะคี อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อเร็วๆ นี้