fbpx
ภาพประกอบข่าว SAMBAY 02

SAM ชนะประมูลซื้อหนี้เสีย BAY กว่า 1,400 ล้าน

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM และนายชานดาเชการ์ สุบรามาเนียน คิสชูมันการัม ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง ธนาคาร      กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY  ร่วมลงนามสัญญาโอนหนี้และ/หรือสิทธิเรียกร้องจากการประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดย SAM ชนะการประมูลในกลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Housing Loan) ประมาณ 290 รายการ มูลหนี้รวมประมาณ 1,400 ล้านบาท ตอบรับเป้าหมายการซื้อหนี้ NPL ของ SAM ในปี 2565 จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขนาดพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดูดซับและลดปริมาณหนี้เสียของระบบสถาบันการเงินในประเทศรวมทั้งช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลคนไทยที่มีปัญหาหนี้สินให้อยู่รอด อยู่ได้ อยู่เติบโต อยู่ยั่งยืน อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม