fbpx
สินเชื่อบ้าน ธอส.

ธอส. ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 0.325% ตรึงดอกเบี้ยกู้ถึงสิ้นปี

ธอส.ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั้งประเภทเงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์ สนับสนุนการออมของประชาชนให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ในระดับเดิมอย่างน้อยถึงสิ้นปี 2565

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี หรือจาก 0.75% ต่อปี เป็น 1.00% ต่อปี คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และการเงิน (ALCO) ของ ธอส. จึงมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อสนับสนุนการออมของประชาชนให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ไว้ในระดับเดิมต่อไปอย่างน้อยถึงสิ้นปี 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ดังนี้

1.เงินฝากประจำทุกประเภท ปรับเพิ่มขึ้น 0.1 – 0.325% ต่อปี

2.เงินฝากออมทรัพย์ ปรับเพิ่มขึ้น 0.1 – 0.2% ต่อปี

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทยังคงไว้ในระดับเดิมต่อไปไว้ให้นานที่สุด เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าของธนาคารโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มีเวลาปรับตัวกับภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในอนาคต