fbpx
11 LH บริจาคเงินให้ศิริราชมูลนิธิ

#THINK แบ่งปัน เพื่อผู้ป่วยยากไร้

โครงการ #THINK แบ่งปัน โดย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มอบเงินบริจาคให้ศิริราชมูลนิธิ กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้

คุณโสภิต คูสุวรรณ ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัท โดยโครงการ #THINK แบ่งปัน ได้มอบเงิน 729,488 บาท ให้ศิริราชมูลนิธิ กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญญิก เป็นผู้แทนศิริราชมูลนิธิในการรับมอบ

โครงการ #THINK แบ่งปัน เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้เชิญชวนให้ลูกค้า ลูกบ้าน และพนักงาน ร่วมสนับสนุนกระเป๋าผ้าเอนกประสงค์แนวมินิมอล #THINK TOTE BAG ซึ่งผลิตขึ้นเป็นพิเศษ ราคา ใบละ 250 บาท เป็นการบริจาคตรงสู่บัญชีศิริราชมูลนิธิ กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถบริจาคได้ที่สำนักงานขายโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมถึงสำนักงานใหญ่ สำหรับยอดบริจาคดังกล่าวเป็นยอด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

#THINK แบ่งปัน เป็นหนึ่งในโครงการจากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ให้ความสำคัญแก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทยึดมั่นในแนวคิด For A Better Living เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนของลูกค้า พนักงาน และสังคม และจะมีโครงการแบ่งปันดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมอีกต่อไปในอนาคต