fbpx
ถ่ายทอดกลยุทธ์ธุรกิจในสนามอสังหาฯ ผ่านโครงการ Big Brother 03 scaled e1656525179522

ถ่ายทอดกลยุทธ์อสังหาฯให้ SMEs

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูง (กลาง) พบปะพูดคุยกับ น.ส. ดาราวรรณ โพธิครูประเสริฐ (ซ้าย) และ น.ส. วรณัฐ โพธิครูประเสริฐ ผู้บริหารโครงการสุขอาศัย จ.สุราษฎร์ธานี หนึ่งในบริษัท SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ Big Brother Season 6 ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าไทย โดย ศุภาลัย รับหน้าที่เป็นบริษัทพี่เลี้ยง ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำผ่านกระบวนการ Coaching and Mentoring อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ธุรกิจ SMEs ได้มีทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งเติบโตอย่างมั่นคง และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องเมื่อพบเจอกับสถานการณ์วิกฤตต่อไป