fbpx

แสนสิริ เดินหน้าพันธกิจสีเขียว วางเป้าหมายสู่ Net-zero

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน และเป็นหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งมั่นเดินหน้าในพันธกิจสีเขียว วางเป้าหมายเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่วางเป้าหมายสู่ Net-zero โดยจะเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

สำหรับพันธกิจในปี 2565 โครงการแสนสิริต้องใช้พลังงานสะอาด ด้วยการติดตั้ง Solar Roof ในส่วนกลางของโครงการใหม่ 100% รวมทั้ง ติดตั้ง Solar Roof ในบ้านทุกหลังของโครงการใหม่ในระดับบน 100% ภายในปี 2565 พร้อมไฟในสวนต้องเป็นไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 100% ทุกโครงการในปีนี้เช่นกัน ส่วนไฟถนนจะเป็นไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะเริ่มในปีนี้เช่นเดียวกัน และผลักดันให้เพิ่มขึ้นเป็น 100% ในปี 2573

รวมถึงส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยส่วนกลางของทุกโครงการใหม่ของแสนสิริต้องมี EV Charger 100% เริ่มต้นในปีนี้ และต้องทำให้ได้ 100% ในปี 2568 รวมทั้งบ้านทุกหลังในโครงการระดับบนโครงการใหม่ของแสนสิริจะต้องมี EV Charger 100% ภายในปี 2565 พร้อมการจัดการเรื่อง Waste Management ทั้งจากการก่อสร้างและในโครงการ ขณะเดียวกัน บ้านโครงการใหม่ของแสนสิริกว่า 70% จะต้องเป็น COOLIVING DESIGNED HOME เพื่อช่วยลดอุณหภูมิให้บ้านเย็น และประหยัดพลังงาน ภายในปี 2573

อยากให้องร์กรต่างๆ หันมาช่วยกันโฟกัส นอกเหนือจากเรื่องของผลกำไร เรื่องของคน ความเท่าเทียม เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสำคัญ ธุรกิจที่แข็งแรงต้องดูแลโลก ดูแลสังคม เมื่อคนที่แข็งแรงช่วยกันเราก็สามารถสร้างความหวังและกำลังใจให้กับคนตัวเล็กได้ต่อสู้ไป เพื่อประเทศจะได้ขับเคลื่อนไปได้”