fbpx
3 1 scaled

ไอคอน เฟรมเวิร์ค เปิดบริการใหม่ กู้ซื้อบ้านออนไลน์

คงจะดีไม่น้อยถ้าจะมีบริการสินเชื่อที่ช่วยให้ทั้งผู้ขอสินเชื่อ(คนซื้อบ้าน) ผู้ปล่อยกู้(ธนาคาร) และผู้ที่รอเงินกู้(เจ้าของโครงการบ้าน-คอนโด) มีความสะดวกสบายด้วยการยื่นขอสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถใช้เอกสารชุดเดียวแต่สามารถยื่นกู้ได้พร้อมๆ กันหลายธนาคารได้ มี AI สามารถ match ระหว่างผู้กู้กับสินเชื่อของแต่ละธนาคารได้ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งล่าสุด บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ผู้ให้บริการระบบ Real Estate Management Platform มานานกว่า 12 ปี มีลูกค้าบริษัทอสังหาริมทรัพย์กว่า 60 บริษัท ได้เปิดตัวบริการใหม่ ICON Digital Mortgage หรือสินเชื่อบ้านอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

นายวรรณเทพ หรูวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทได้ทำระบบบริหารการขายให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทำให้ทางบริษัทเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการยื่นขอสินเชื่อที่ต้องใช้เวลา มีความซับซ้อนด้านเอกสารที่ผู้บริโภคต้องจัดส่งให้กับธนาคารต่างๆ หรือไม่รู้ว่าจะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารไหนดี ความคืบหน้าในช่วงยื่นขอสินเชื่อ ฯลฯ

บริษัทจึงได้พัฒนาระบบ ICON Digital Mortgage หรือ สินเชื่อบ้านอัตโนมัติ ขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยการเชื่อมต่อระบบระหว่างธนาคารกับเจ้าของโครงการอสังหาฯ ผ่าน Platform กลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสมัครสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและแจ้งสถานะการพิจารณาสินเชื่อจากทางธนาคารโดยตรง ทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน ลดข้อผิดพลาด ป้องกันการทุจริต อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถยื่นขอสินเชื่อพร้อมๆ กันได้หลายธนาคาร (เฉพาะธนาคารที่เข้าร่วมการใช้ระบบนี้) โดยการให้ข้อมูลในการขอสินเชื่อเพียงครั้งเดียว ก็เชื่อมต่อกับทางโครงการและธนาคารต่างๆ ได้ทันที เจ้าของโครงการฯ

ขณะที่ผู้บริโภคยังสามารถยื่นขอสินเชื่อพร้อมๆ กันได้หลายธนาคาร (เฉพาะธนาคารที่เข้าร่วมการใช้ระบบนี้) สามารถให้ข้อมูลในการขอสินเชื่อเพียงครั้งเดียว ก็เชื่อมต่อกับทางโครงการและธนาคารต่างๆ ได้อย่างทันที เจ้าของโครงการฯ และผู้บริโภคสามารถรับทราบความคืบหน้าได้แบบ Real Time นับว่าเป็นการ Lean System ในธุรกิจอสังหาฯ ได้อย่างแท้จริง

“ผู้ใช้บริการ ICON Digital Mortgage ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการ ธนาคาร และผู้บริโภค จะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายโดยผู้บริโภคจะได้สินเชื่อที่ได้เงื่อนไขดีที่สุดจากธนาคารที่อนุมัติสินเชื่อ ส่วนผู้ประกอบการจะได้การโอนที่เร็วขึ้น และธนาคารจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น”

ปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วมใช้ระบบ ICON Digital Mortgage แล้วทั้งสิ้น 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร ยูโอบี โดยคาดว่าสิ้นปี 2563 นี้ จะมีธนาคารที่เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ยื่นขอสินเชื่อมากที่สุด และคาดว่าจะมีธนาคารที่เข้าร่วม 14 แห่ง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และในอนาคต เมื่อมีธนาคารเข้าร่วมมากขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาประมูลผลด้วย AI เช่น การ matching หาสินเชื่อที่เหมาะสมกับผู้กู้ เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ระบบ ICON REM (Real Estate Management) เดิมอยู่แล้ว สามารถเข้าใช้ระบบ ICON Digital Mortgage ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยระบบนี้ช่วยให้สามารถลดระยะเวลาการขอสินเชื่อ สามารถติดตามสถานะการพิจารณาการขอสินเชื่อได้แบบ Real Time โดยระบบจะแสดงผลการอนุมัติ ทั้งการอนุมัติเบื้องต้น และการอนุมัติจริง ส่งผลให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เร็วขึ้น ปิดโครงการได้เร็วและง่ายขึ้น