fbpx

ชาญอิสสระxกู๊ด เนเบอร์สไบโอเทคฯลุยธุรกิจผลิตภัณฑ์สารสกัด CBD

นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนายดิฐวัฒน์ อิสสระ กรรมการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (CI) ลงนามร่วมลงทุนในบริษัท กู๊ด เนเบอร์สไบโอเทคโนโลยี จำกัด (GNB) โดยมีนายศกลภพ กิตติวราวุฒิ กรรมการผู้จัดการ นายภาวิส ไกรฤกษ์ กรรมการ และ นายอัชฌา วงศ์จินดาเวศย์ กรรมการ ร่วมลงนามเพื่อร่วมธุรกิจกับ GNB ในการปลูก สกัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่สารสกัดซีบีดี (CBD) เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบัน GNB ได้มีแบรนด์สินค้าชื่อ ดิ๊ป (Diip) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการปรับสมดุลการนอน ลดความวิตกกังวล บรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ เพิ่มประสิทธิภาพในการพักผ่อนและการนอน ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และจะมีวางจำหน่าย ณ ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป