fbpx

ธัญญาพาร์ค ชูจุดขายอาคารรักษ์โลก ตอบโจทย์คนทำงานหัวใจสีเขียว

ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชูแนวคิด ESG & Sustainable ศูนย์การค้ารักษ์โลก ชูจุดเด่น Retail and office in the park ตอบโจทย์คนทำงาน เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ครอบครัว

นางสุนันทา สมบุญธรรม ประธานกรรมการบริหารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดเผยว่า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่มีการนำแนวคิด “ESG & Sustainable” มาเป็นหัวใจในการบริหารทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญกับชุมชน ภายใต้แนวคิดศูนย์การค้ารักษ์โลก หรือ Modern Eco Lifestyle Shopping Mall โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์พลังงาน และเป็นต้นแบบองค์กรสีเขียวด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอนุรักษ์พลังงานได้อย่างยั่งยืน

ผลจากความตั้งใจดังกล่าวทำให้ธัญญาพาร์คศรีนครินทร์ได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคารเขียว (Green Building) จากการประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอาคารเขียว (Green Building) จากการประกวด Asean Energy Awards 2016 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา

ศูนย์การค้ารักษ์โลก ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ นอกจากจะเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) สถานีกลันตัน และทางด่วนพิเศษศรีรัชที่เชื่อมต่อถนนศรีนครินทร์ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงโครงการแล้ว ยังครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ประกอบด้วยสินค้าหลากหลายประเภทที่หมุนเวียนมาให้จับจ่ายใช้สอย มีหน่วยงานราชการและบริการต่างๆ เช่น สำนักงานหนังสือเดินทาง สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม ไปรษณีย์ไทย ธนาคาร ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร และคาเฟ่ชั้นนำมากมาย

ปัจจุบันธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์มีลักษณะเป็น Mixed-use Complex ที่ออกแบบที่คำนึงถึงทิศทางลม ล้อมรอบไปด้วยสวนแนวตั้งจนกล่าวได้ว่าเป็น Retail and office in the park ประกอบด้วยร้านค้าปลีก (Retail Complex) และอาคารสำนักงานให้เช่า (Office space for rent) ในสัดส่วน 60:40 ที่ประกอบด้วยสำนักงานบริษัทชั้นนำในไทยและต่างประเทศ อาทิ FUJIFILM, HP, OTIS

“ที่ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์มีพื้นที่สำนักงานให้เช่ารวมกว่า 12,000 ตร.ม. โดยมีพื้นที่เริ่มต้นตั้งแต่ 50 ตร.ม.จนถึง 2,000 ตร.ม. แยกเป็นสัดส่วนชัดเจนกับในส่วนของร้านค้าปลีก โดยย่านศรีนครินทร์นับเป็นศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District: CBD) แห่งใหม่ของฝั่งกรุงเทพฯตะวันออกที่เป็นทำเลศักยภาพที่แวดล้อมด้วยหน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล เขตนิคมอุตสาหรรม และใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งพื้นที่นี้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีและรวดเร็วจากปัจจัยหนุนของรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง ดังนั้นบริษัทหรือองค์กรที่เลือกเช่าพื้นที่แห่งนี้เป็นสำนักงานจึงคุ้มค่าในแง่การลงทุนด้วยที่ตั้งที่อยู่ชานเมือง ทำให้ลดความแออัดแต่ยังสะดวกในการเดินทาง

นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ และสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ภายในศูนย์เพื่อการรับรองลูกค้าและจัดประชุม ในขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านความสะดวกในการเดินทางยังป็นการสร้างความสมดุลในชีวิต (Work-life balance) ให้กับพนักงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบรรยากาศแห่งการพักผ่อนจากพื้นที่สีเขียว นอกจากนั้น พนักงานยังสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับชีวิตประจำวันที่ครบครัน รวมถึงมีกิจกรรมที่ช่วยสร้างสีสันและเติมเต็มความสุขนอกเหนือจากเวลาทำงาน ภายในศูนย์ยังมีพื้นที่ออกกำลังกายทั้งในร่มและกลางแจ้งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและใจที่ดีให้กับพนักงานอีกด้วย”

ประธานกรรมการบริหารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ธัญญา พาร์คยังมีร้านค้าปลีกที่มีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการสำหรับผู้มาใช้บริการทุกเพศทุกวัย ทั้งสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันและสินค้าแฟชั่น ที่นี่จึงเปรียบเหมือน Total Solution ที่ครบถ้วนด้วยสินค้าและพร้อมสรรพด้วยบริการ สำหรับครอบครัวและผู้ที่มาใช้บริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยในปี 2567 นี้ ธัญญาพาร์คได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ประกอบด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนใกล้เคียง การจัดให้มีเวทีประกวดที่เด็กและเยาวชนจะได้แสดงความสามารถพิเศษในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาที่มีค่าร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนต่อไป