fbpx
ผังเมืองแบบพิกเซล

M-property จัดสัมมนาเจาะลึกผังเมืองกทม.ฉบับใหม่ เรื่องร้อนต้องรู้

M-property จัดสัมมนาเชิงลึก “ผังเมืองกรุงเทพฯใหม่ เรื่องร้อน ต้องรู้”

สำหรับเจ้าของที่ดิน บริษัทขนาดใหญ่ ตัวแทนนายหน้า สถาบันการเงิน ประชาชนผู้สนใจ ต้องไม่พลาด เพื่อการวางแผนบริหารจัดการทรัพย์สิน นำสำเนาโฉนดที่ดินของท่านมาตรวจสอบผังสี แนวทางการยื่นขอปรับผังสีภายใน 22 มค.67 นี้ (วันสุดท้าย)

ในวันพุธที่ 17 ม.ค.67 เริ่ม 9.00 น. เป็นต้นไป ที่โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

กำหนดการ
08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 น. รศ.มานพ พงศทัต กล่าวเปิดงาน
09.30-10.45 น. สัมมนาโดยวิทยากรจากสำนักผังเมือง สถาปนิก สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ในประเด็น
✅ กรุงเทพมหานคร ประกาศร่างผังเมืองใหม่ รับฟังความคิดเห็นไปแล้ว โอกาสสุดท้ายในการยื่นขอปรับผังสี ภายใน 22 มค.67 (deadline)
✅ การเปลี่ยนแปลงผังสี ข้อกำหนดใหม่ ผลกระทบต่อที่ดินแต่ละโซน
✅ แนวเวนคืน ถนนตัดใหม่สายต่าง ๆ 148 สาย
✅ ผลกระทบต่อการก่อสร้าง การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลง FAR, OSR, โบนัสต่าง ๆ
✅ ผลกระทบต่อศักยภาพที่ดินในการก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชยกรรมต่าง ๆ
✅ ผนวกเส้นทางรถไฟฟ้า เม็กกะโปรเจ็กต์ ถนนตัดใหม่ และแนวโน้มราคาที่ดินในอนาคต
✅ แนวเวนคืน ถนนตัดใหม่สายต่าง ๆ 148 สาย
10.45-11.00 น. พัก
11.00-12.00 น. อ.วสันต์ คงจันทร์ บรรยาย
✅ เจาะลึกผังสี ข้อกำหนดใหม่ ผลกระทบต่อที่ดินแต่ละโซน
✅ ชี้ 9 ทำเลทอง ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ผังปัจจุบันเทียบกับร่างใหม่ เปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างไร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.00 น. รับปรึกษาที่ดินรายแปลง executive เฉพาะ 30 ท่านแรก นำสำเนาโฉนดที่ดินมาตรวจสอบผังเมือง ข้อกำหนดต่างๆ เปรียบเทียบผังเมืองเดิม กับผังเมืองใหม่ แนวทางการยื่นขอปรับสีผังเมืองภายใน 22 ม.ค.2567 โดยทีมงาน www.m-property.co.th

ร่วมสนับสนุนการจัดงานโดย M-property, The Leader Asia, UCD News, Estate Corner, Winner Estate, ERA, Acute Realty, Resam.

Option1: เข้าร่วมงานสัมมนาภาคเช้าพร้อมอาหารเที่ยง ค่าลงทะเบียน 1,070 บาท/ท่าน (รวม VAT)
Option2: เข้าร่วมงานสัมมนาภาคเช่า และนำแปลงที่ดินมาปรึกษาภาคบ่าย พร้อมอาหารเที่ยง ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท/ท่าน (รวม VAT)(จำกัด 30 ท่านแรกเท่านั้น)

📌 ลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.at/lrX07

📌 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม Line: @m-property หรือ https://shorturl.at/