fbpx

อนุพงษ์ อัศวโภคิน รับรางวัล CEO of the Year 2023

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลแห่งปี CEO of the Year 2023 – Best CEO ในสาขาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็น 1 ใน 14 ผู้นำธุรกิจและหนึ่งเดียวจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับรางวัลนี้จากนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

“CEO ทุกท่านคงเห็นด้วยกับผมว่า การที่ CEO ท่านใดจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยทีมงานที่มีความสามารถ และมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัท บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ นับว่าผมเป็นคนโชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานและทีมงานกว่า 3,000 คนที่มีทั้งความสามารถและความมุ่งมั่นไปในจุดมุ่งหมายเดียวกันครับ

การรับรางวัลของผมในครั้งนี้จึงเป็นการรับรางวัลในนามของทีมงานเอพี ไทยแลนด์ ทุกๆ คน เกียรติอันสูงส่งที่ได้รับในครั้งนี้ มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผม และพนักงานเอพี เราทุกคนขอขอบคุณหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน สำหรับรางวัล และการจัดงานในครั้งนี้” นายอนุพงษ์ กล่าว

สำหรับรางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023 จัดโดยหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กร หรือซีอีโอในแต่ละอุตสาหกรรม ที่มีความโดดเด่น เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และมุ่งขับเคลื่อนองค์กร เศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างยั่งยืน คัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์