fbpx
สถาบันการเงินรัฐ

สถาบันการเงินรัฐ-เอกชน ผนึกพลังแก้ไขหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมแถลงข่าว “ความร่วมมือในการผลักดันมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน” แสดงเจตนารมณ์ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างจริงจัง ตรงกับภารกิจหลักที่สถาบันการเงินของรัฐกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืน โดยถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการและพร้อมจะร่วมขับเคลื่อนตามมาตรการนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้วางเป้าหมายไว้ เชื่อว่ามาตรการนี้จะส่งผลให้หนี้ครัวเรือนในอนาคตมีคุณภาพมากขึ้น โดยมี นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ นายอธิป ศิลป์พจีการ รองประธานชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล ร่วมแถลงข่าว ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย