fbpx
LAKE FOREST 560

ส่งมอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ร่วมกับ ซูมิโตโม ฟอเรสทรี ทำพิธีส่งมอบ “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ และถนนเลียบคลองมหาโยธา” ให้กับปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดปทุมธานี โดยมี คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี Mr.Ozawa Haruka ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คุณศานิต อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค คุณวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค คุณวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และ Mr.Keiichiro Yazawa Group Manager Asia and Oceania Business Department บริษัท ซูมิโตโม ฟอเรสทรี จำกัด ร่วมในพิธี

ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการ บริษัทยังคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชนโดยรอบโครงการ และตอบแทนคืนสู่สังคม โดย พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค และ ซูมิโตโม ฟอเรสทรี ได้ดำเนินโครงการ “ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ และถนนเลียบคลองมหาโยธา” ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงโครงการร่วมทุน “เลค ฟอเรสต์ ราชพฤกษ์ตัดใหม่” เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และยังเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ใช้ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจร

โดยได้ดำเนินการด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณริมถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่บนพื้นที่ไหล่ทางเป็นระยะทาง 50 เมตร การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณทางเข้าสู่ถนนเลียบคลองมหาโยธาจัดสวนหย่อมบนพื้นที่ไหล่ทางเพิ่มความสวยงาม การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณต้นถนนเลียบคลองมหาโยธาปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยพร้อมจัดสวนหย่อม

การขยายพื้นผิวจราจรด้วยการมอบที่ดินประมาณ 6 ไร่ เพื่อขยายพื้นผิวจราจรถนนเลียบคลองมหาโยธาให้มีความกว้าง 12 เมตรเป็นระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เพื่อให้การสัญจรเป็นได้อย่างสะดวก การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงและขยายพื้นผิวจราจรถนนเลียบคลองมหาโยธาเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร และการดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนเลียบคลองมหาโยธาโดยราดยางมะตอยตลอดเส้นทางรวมระยะทาง 3.6 กิโลเมตร

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือ ทั้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงและขยายพื้นผิวถนน และ “สวนนงนุช” เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและจัดสวน สร้างสรรค์ความสวยงามของพื้นที่