fbpx
4 e1641355996556

นายกคนใหม่ ‘โอฬาร จันทร์ภู่’ เดินหน้ายกมาตรฐานธุรกิจสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเปิดตัวนายกสมาคมคนใหม่ “โอฬาร จันทร์ภู่” พร้อมประกาศกลยุทธ์ปี 2566 นำองค์กรก้าวสู่ผู้นำตลาดปลูกสร้างบ้านมาตรฐานมืออาชีพระดับประเทศ ยกระดับศักยภาพของบริษัทสมาชิกเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมลุยดิจิทัลแพลตฟอร์มครบทุกมิติ หวังขยายฐานสมาชิกครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค คาดมูลค่าตลาดรับสร้างบ้านปี 66 แตะ 13,250 ล้านบาท เติบโต 6%

นายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยวิสัยทัศน์ในปี 2566 ว่า พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับสมาคมในวาระ 3 ปี (2566-2568) ด้วย 3 กลยุทธ์หลัก เริ่มที่การยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในระดับประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนให้สมาชิกเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนสมาคมสู่การเป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ มุ่งตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นอย่างสูงสุด เพื่อให้สมาคมเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสมาชิกให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

พร้อมกับเดินหน้าสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ให้ครบทุกมิติและทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสมาชิก และกระตุ้นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสมาคม ให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายฐานความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน และการขยายฐานบริษัทสมาชิกให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยเสริมทัพความแข็งแกร่งของสมาคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

“การเข้ามารับภารกิจขับเคลื่อนสมาคมในครั้งนี้ มีวาระการทำงานระยะ 3 ปี ซึ่งจะเดินหน้าทุ่มเทกำลังอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งมั่นสานต่อจากผลงานสมาคมฯ ในปี 2565 ที่สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและโรคระบาด”

นายโอฬารกล่าวอีกว่า ในปี 2565 ธุรกิจรับสร้างบ้าน มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 12,500 ล้านบาท เติบโตขึ้น 9% จากปีก่อนหน้า สะท้อนถึงความต้องการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยของผู้บริโภคในตลาดยังคงมีจำนวนมาก ซึ่งมั่นใจว่าตลาดรับสร้างบ้านในปี 2566 ยังมีโอกาสขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภครับรู้และเชื่อมั่นบริการของบริษัทรับสร้างบ้านมากขึ้น โดยคาดมูลค่าตลาดรับสร้างบ้านจะแตะระดับ 13,250 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 6% จากปี 2565 สำหรับเป้าหมายการขยายฐานบริษัทสมาชิกในปี 2566 สมาคมตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนสมาชิกทุกประเภทขึ้นอีกอย่างน้อย 10% จากปัจจุบันที่มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 135 ราย

สำหรับนายโอฬาร จันทร์ภู่ เป็นหนึ่งในผู้บริหารคนยุคใหม่ที่มีประสบการณ์การทำงานอันยาวนานในแวดวงธุรกิจรับสร้างบ้านมามากกว่า 20 ปี เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ โฮม จำกัด มีความมุ่งมั่นและพร้อมนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดรับสร้างบ้านมืออาชีพระดับประเทศที่เติบโตแข็งแกร่งและมั่นคง