fbpx
1 scaled e1641356929762

SAM ตรึงดอกเบี้ยลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ยางถึงกลางปี 66

SAM ย้ำจุดยืนคงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ทุกรายยาวถึงกลางปี 2566 พร้อมออกโครงการเร่งด่วน ช่วยลูกค้าสินเชื่อบ้านอีกนับพันรายผ่านพ้นวิกฤต

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า วิกฤตที่เกิดขึ้นในรอบ 2-3 ปีจากหลากหลายปัจจัยลบที่สร้างความผันผวนให้เศรษฐกิจไทยวันนี้มีความเปราะบางและภาคครัวเรือนอ่อนแอ ทำให้ SAM ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ภาครัฐที่เป็นเครื่องมือสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อช่วยดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมามากกว่า 20 ปี เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงออกมาตรการ “ยืนหยัดและคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ของ SAM ในอัตราเดิม จนถึงเดือนมิถุนายน 2566” เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและประสบปัญหาด้านเครดิตให้สามารถกลับมาพลิกฟื้น อยู่รอด อยู่ได้ อยู่เติบโต อยู่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ แม้ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วก่อนหน้านี้

นอกเหนือจากมาตรการคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ของ SAM ทุกรายแล้ว SAM มีความเข้าใจและห่วงใยกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่มีความเปราะบาง โดยเฉพาะลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Housing Loan) อีกนับพันรายที่กำลังเดือดร้อน มีรายได้น้อย และมีความอ่อนไหวเรื่องค่าครองชีพหรือมีความยากลำบากสูงในการดำเนินชีวิต จึงได้มีโครงการพิเศษเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประคับประคอง และบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้เหล่านี้ ให้สามารถอยู่รอดได้ ด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรนและพิเศษยิ่งขึ้น ดังนั้น ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ของ SAM ที่ได้รับจดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของท่านโดยตรงเพื่อตอบรับการเข้าร่วมโครงการหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02-686-1800 รวมทั้งช่องทางออนไลน์ ทั้ง Facebook SAM บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และ Line โดยแอด ID Line @NPLbySAM