fbpx
10 e1641896341398

ออมสินผนึกหอการค้าลุยปล่อยกู้ SMEs ต่อเนื่อง

ธนาคารออมสินผนึกหอการค้า ปล่อยกู้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อเนื่อง ล่าสุดเพิ่มวงเงินสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน อีก 1 หมื่นล้าน พร้อมปรับเกณฑ์ให้เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้น รองรับผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนเงินทุนสำหรับ SMEs ภายใต้โครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างธนาคารออมสิน หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประมาณ 1 แสนราย

นายวิทัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยภายใต้ความร่วมมือโครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในครั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้แก่สมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

  • สินเชื่อ GSB Smooth BIZ

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวร อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 2.99% ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท

  • สินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน สำหรับธุรกิจ Small SMEs

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการหรือนำไปไถ่ถอนสัญญาขายฝาก ให้กู้โดยพิจารณาจากที่ดินซึ่งเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินราชการ โดยไม่ตรวจเครดิตบูโร อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.99% ตลอดสัญญาระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี โดยปลอดชำระเงินต้น 2 ปีแรก วงเงินปล่อยกู้ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

รายละเอียดสินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน สำหรับธุรกิจ Small SMEs

“ที่ผ่านมาธนาคารได้เริ่มปล่อยกู้สินเชื่อ SMEs มีที่มีเงิน โครงการแรกไปเมื่อปี 2563 วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท และโครงการที่ 2 อีก 1 หมื่นล้านบาทเมื่อต้นปี 2564 ครั้งนี้ป็นครั้งที่ 3 วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท โดยได้ปรับเกณฑ์ให้กับ SMEs รายเล็กๆ ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท เหลือ 3 แสนบาท-10 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา และ 3 แสนบาท- 50 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ที่เป็นนิติบุคคล โดยได้ปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อภายในให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น และหากผู้ประกอบการที่ไม่มีที่ดินเป็นหลักประกันก็ยังใช้สินเชื่อ GSB Smooth BIZ ได้” นายวิทัย กล่าว

นอกจากนี้ สมาชิกหอการค้ายังสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่ออื่นตามมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ได้ตามประสงค์ เช่น สินเชื่อ Soft Loan สำหรับ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น

รายละเอียดสินเชื่อ Soft Loan สำหรับ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

รายละเอียดสินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ 

ด้านนายสนัน่น กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นภารกิจแรกๆ ที่ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการ  โดยธนาคารออมสินได้ให้ความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้ร่วมกับหอการค้าไทยในการจัดกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ผ่านโครงการต่างๆ ของธนาคารออมสิน และสินเชื่อสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขยายเวลามาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขยายขอบข่ายความร่วมมือไปยังเครือข่ายหอการค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

“ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนรวม ทั้งสถาบันการเงินและหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทาง Connect The dots เชื่อมจุด เชื่อมโอกาส ให้กับผู้ประกอบการอย่างแท้จริ งและช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผู้ประกอบการ เปลี่ยนแปลง เพื่อพร้อมเติบโต และรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในปี 2565” นายสนั่นกล่าว