fbpx

LPN ลุยต่อต่อเนื่อง เปิดคอนโดเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้ผู้ใช้แรงงาน

LPN ร่วมสนับสนุน สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 แคมป์คนงาน “ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี” เพื่อใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับแรงงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เปิดเผยว่า บริษัทยังคงมีความเป็นห่วงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาครัฐได้ออกมาตรการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้คลี่คลายโดยเร็ว

LPN จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยยินดีให้ใช้สถานที่ของบริษัท ณ อาคาร “ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี” จัดตั้งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 แคมป์คนงานต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 9-31 สิงหาคม 2564 เพื่อเพิ่มอัตราผู้ได้รับวัคซีนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 แคมป์คนงาน “ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี” ได้เปิดฉีดวัคซีนให้คนงานก่อสร้างจากแคมป์คนงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งคนงานชาวไทยและชาวต่างด้าว ระหว่างวันที่ 21-30 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีเป้าหมายจัดฉีดวัคซีน 10,000 คน ซึ่งปรากฏว่าฉีดวัคซีนได้ทั้งสิ้น 10,019 คน

“LPN ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จและได้ร่วมตอบแทนสังคม โดยเป็นผู้สนับสนุนพื้นที่อาคาร “ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี” เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน พร้อมทั้งการจัดเตรียมสถานที่และจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมให้บริการที่ศูนย์ฉีด นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางมาตรการเข้มเพื่อความปลอดภัย โดยกำหนดเพิ่มความถี่ในการดูแลทำความสะอาดและจัดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์ฉีดเป็นประจำทุกวัน

ประกอบกับมาตรการความปลอดภัยที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กำหนดให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานทุกคนต้องผ่านการตรวจ Swab เพื่อหาเชื้อโควิดก่อนที่จะเดินทางมารับการฉีดวัคซีน จึงทำให้ศูนย์แห่งนี้มีความปลอดภัยและไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ” นายโอภาสกล่าว

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มคนงานจากแคมป์คนงานต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 611 แคมป์ จำนวนคนงาน 83,082 คน เป็นคนงานไทย 32,471 คน คนงานต่างด้าว 50,611 คน โดยดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่คนงานในแคมป์ไปแล้วกว่า 20,000 คน คงเหลืออีกประมาณ 60,000 คน

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 แคมป์คนงาน “ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี” จะเปิดบริการฉีดวัคซีนต่อเนื่องระหว่างวันที่ 9-31 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานก่อสร้างทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าวจากแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 และผ่านการลงทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมโดยตั้งเป้าฉีดให้ได้วันละ 1,500 คน