fbpx
136485

มท. 2 สั่งการกรมโยธาฯตรวจบ้านที่เสียหายจากเหตุโรงงานระเบิด

มท.2 สั่งการกรมโยธาฯ เข้าตรวจสอบบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบ กรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานหมิงตี้

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้บ้านเรือนประชาชนโดยรอบเกิดความเสียหายจากแรงระเบิดทำให้ประชาชนเดือดร้อน ต้องอพยพออกจากพื้นที่ จึงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งช่วยเหลือประชาชน โดยได้ส่งวิศวกรเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและปลอดภัยในชีวิต

ด้านนายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งวิศวกรและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ร่วมกับนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางสกัดสารเคมีสไตรีนโมโนเมอร์ และสารเพนเทนไม่ให้รั่วไหลจนทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่เข้าสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนโดยรอบ เพื่อสำรวจโครงสร้างบ้านเรือนประชาชน ว่ามีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอที่จะกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้หรือไม่ และให้คำปรึกษาแนะนำ ประมาณราคาการซ่อมแซมบ้านเรือน และให้ความรู้ด้านความปลอดภัยของอาคารที่พักอาศัยแก่ประชาชนเป็นลำดับต่อไป

สำหรับกรณีที่ประชาชนยังไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ ทางกรมได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของโครงการบ้านจัดสรร เพื่อขอแบบแปลนบ้าน เพื่อนำมาตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างบ้านในเบื้องต้น ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถขอคำปรึกษาแนะนำจากวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสร้างบ้านได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โทร 0 23951823