fbpx
1 HBAประชุมอ.กรอ.อศ.

ร่วมระดมสมองพัฒนาบุคลากรอาชีวะ

นายโอฬาร จันทร์ภู่ (แถวหน้าคนกลาง) นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมด้วย ดร.พชรา ตัณฑยรรยง (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) กรรมการกิตติมศักดิ์ และนายพิเชษฐ์ เที่ยงอินทร์ (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้