fbpx
อาคารเช่า การเคหะฯ

การเคหะฯเปิดจองอาคารเช่าพร้อมอยู่ 6 ทำเล ค่าเช่าเริ่มต้น 1,400 บาท

การเคหะฯ เปิดจองอาคารเช่าพร้อมเข้าอยู่ 6 ทำเล ใน 6 จังหวัด ขนาด 28-30 ตารางเมตร ค่าเช่าเริ่มต้น 1,400 บาทต่อเดือน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 รัฐบาลได้ลดระดับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จาก “โรคติดต่ออันตราย” มาเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” จึงทำให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการบริโภคที่กลับมาให้บริการได้ตามปกติ และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้หลายครอบครัวต้องประหยัดมากขึ้น ตัดรายจ่ายที่จำเป็นน้อยที่สุดออกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

การเคหะแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 เช่าที่อยู่อาศัยแทนการ ซื้อเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยที่ต้องคอยดูแลและบำรุงรักษาในระยะยาว รวมถึงได้มีที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี สังคมที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ รัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในทุกมิติ

“โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เป็นอีกหนึ่งโครงการของการเคหะแห่งชาติ ที่จัดสร้างขึ้นสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ใกล้แหล่งงาน ใกล้สถานที่ราชการ ใกล้แหล่งชุมชน ใกล้ห้างสรรพสินค้า สามารถเดินทางและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายในระดับราคาค่าเช่าที่สามารถรับภาระได้ อีกทั้งประชาชนที่เข้าพักอาศัยจะได้รับการดูแลจากการเคหะแห่งชาติ ทั้งในด้านความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิดติดตั้งทุกอาคาร มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชม. รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ในด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก และระบบสาธารณูปการ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ครบครัน

ขณะนี้โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่พร้อมเข้าอยู่ทันที จำนวน 6 โครงการ ใน 6 ทำเลทั่วประเทศ ได้แก่ สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) 196 หน่วย มหาสารคาม 138 หน่วย สุรินทร์ (สลักได) 163 หน่วย อุบลราชธานี 242 หน่วย ลำปาง 229 หน่วย และนครสวรรค์ (ระยะที่ 2) 196 หน่วย จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น ขนาดห้องพักอาศัยประมาณ 28-30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 1,400 – 2,500 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง)

ภายในห้องพักอาศัยประกอบด้วย 1 ห้องอเนกประสงค์ และ 1 ห้องน้ำ สำหรับห้องพักอาศัยชั้นที่ 1 ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายและพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะให้สิทธิ์ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเช่าห้องพักอาศัยในอาคาร ชั้นที่ 1 ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้สนใจจองสิทธิ์กรณีเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน กรณีประชาชนทั่วไป รวมถึงข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ ณ ที่ตั้งโครงการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th/nha-low-income/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดในพื้นที่ และ Call Center 1615