fbpx
บ้านมือสอง

BAM ผนึก Baania และ Design Connext พลิกโฉมทรัพย์สินรอการขายครบวงจร

BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ จับมือ Baania ผู้นำแพลตฟอร์ม Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย พร้อมด้วย Design Connext ผู้ให้บริการเรื่องบ้านแบบครบวงจร เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาส และสร้างรายได้ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีทรัพย์สินรอการขายประเภทต่างๆ อาทิ บ้านเดี่ยว คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อยู่ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ กว่า 70,000 ล้านบาท กล่าวว่า ในปี 2565 BAM มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และสร้างรายได้ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

ล่าสุด BAM ได้ร่วมกับบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จากัด หรือ Design Connext และบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Baania จะใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน เพื่อดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

สำหรับ Baania ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนา Big Data ด้านอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทย จะใช้เทคโนโลยีที่ Baania พัฒนาขึ้นมา และ Big Data ของ Baania มาวิเคราะห์ทรัพย์สินรอการขายของ BAM ด้วยการจัดกลุ่ม การประเมินราคาทรัพย์ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคา ความน่าสนใจ สภาพแวดล้อม ประกอบกับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ BAM สามารถวางกลยุทธ์ด้านการตลาด การขาย รวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการซื้อพอร์ตจากสถาบันการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ขณะที่ Design Connext ผู้ให้บริการเรื่องบ้านแบบครบวงจร จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย มาช่วยออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาทรัพย์สินรอการขายให้กับลูกค้าของ BAM

การร่วมมือกันของ 3 บริษัทใหญ่ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน เพิ่มโอกาส และสร้างรายได้ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นการพลิกโฉมทรัพย์สินรอการขายในบริบทใหม่ เป็นอีกทางเลือกใหม่ให้กับผู้ซื้อได้ดีอีกด้วย