fbpx
บาเนีย

บาเนีย คว้ารางวัล Best Digital & Innovation

บาเนีย สตาร์ทอัพ Prop Tech คว้ารางวัล Best Digital & Innovation จากการให้บริการและพัฒนาระบบประเมินอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

งาน Excellence Service Award 2020 จัดโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อมอบรางวัลให้กับบริษัทประเมินภายนอกที่ให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและ Corporate โดยได้มอบรางวัล Best Digital & Innovation ให้แก่บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด จากการร่วมพัฒนาระบบประเมินราคาอัจฉริยะ (IVS :Intelligence Valuation Solution)

Intelligence Valuation Solution เป็นระบบประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่นำเทคโนโลยีด้าน AI และ Machine Learning รวมถึงระบบแผนที่ที่เชื่อถือได้มาใช้ในการรวบรวม คัดเลือก เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ข้อมูลให้เบื้องต้นแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดเวลาในการดำเนินงาน ลดการซ้ำซ้อนในการหาข้อมูลและการทำรายงาน จึงสามารถลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินให้กับนักประเมินมากขึ้น

ที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และบุคลากรด้วย ตอบโจทย์กลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวในการประเมินอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี

นางสาวอัญชนา วัลลิภากร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เรามองเห็นว่าสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ ต้องมีการประเมินหลักทรัพย์ ในการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย และต้องมีการประเมินทรัพย์ทบทวน (หลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตการให้สินเชื่อ) ทุก 3 ปี ซึ่งขั้นตอนในการประเมินต้องใช้บุคลากรภายในและบริษัทประเมินภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก และยังต้องใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน ทำให้ต้นทุนในการดำเนินการประเมินสูง ใช้เวลาในการจัดเก็บข้อมูล และบุคลากรในการดำเนินการจำนวนมาก

“เราเห็นถึง painpoint เหล่านี้ ด้วยความที่เรามีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า 2 หมื่นโครงการ ข้อมูลบ้านกว่า 3 ล้านหลัง และความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคกว่า 10 ล้านคนที่เข้ามาใช้ระบบ Baania.com พร้อมทีมงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและทีมพัฒนาเทคโนโลยี่

เราจึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะ (IVS ) ร่วมกับทีมประเมินธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์โดยมีข้อมูลประกอบการประเมินที่ครบถ้วน ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้นักประเมินค่าทรัพย์สินสามารถประเมินได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในกรณีทรัพย์ทบทวนทำให้สามารถลดการทำงานจากการต้องลงพื้นที่”

ในอนาคตเราจะพัฒนา IVS ขึ้นไปอีกขั้นให้เป็นระบบอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบเพื่อช่วยลดต้นทุนทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้วยในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอกย้ำความเป็นบริษัทสตาร์ทอัพระดับ Series B ที่นำ Big Data & Technology มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้าน Property insight, People insight และ Proximity insight เพื่อให้คนหาบ้านมีข้อมูลและตัดสินใจง่ายขึ้น ขณะเดียวกันผู้พัฒนาอสังหาฯ ก็สามารถวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้อย่างถูกทิศทาง พร้อมลดต้นทุนในส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวอัญชนากล่าวทิ้งท้ายว่า ในวันนี้บาเนียไม่ได้หยุดอยู่เพียงกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่เราครอบคลุมไปถึงกลุ่มธุรกิจอื่นทั้งสถาบันการเงินอย่าง IVS, กลุ่มธุรกิจประกันภัยที่ทำงานร่วมกับทีคิวเอ็ม(TQM), กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มโทรคมนาคมอีกด้วย โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Big Data และเทคโนโลยีของเราจะช่วยให้ประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีที่ดีขึ้นต่อไป