fbpx

อนันดา ต่อยอด Urban Living Solutions สู่ Happy Community

ก้าวออกจากบ้านหลังเก่า LPN มาหาความท้าทายกับบ้านหลังใหม่ที่ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จรัญ เกษร คือหนึ่งในคีย์แมนที่ทำให้ “ชุมชนน่าอยู่” คือจุดแข็งและจุดขายสำคัญของ LPN และเขาจะเอามาขยายผลกับโครงการของอนันดาในฐานะกรรมการผู้จัดการ Strategy Property Management

ทุกวันนี้การแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการรายใหญ่มีความได้เปรียบเสียเปรียบที่ไม่ต่างกันนัก ไม่ว่าจะเป็น ทำเล ดีไซน์ หรือราคา ทุกอย่างสามารถสู้ได้ไม่แพ้กัน แต่การที่จะทำให้ลูกค้าอยู่ได้อย่างมีความสุขเป็นอะไรที่แข่งกันได้ยาก ถือเป็นการสร้างความพึงพอใจในระดับสูงสุดเลยก็ว่าได้ นั่นคือโจทย์ที่สำคัญของบริษัทอสังหาฯ และต้องการมืออาชีพที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเข้ามาผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

จรัญ กล่าวว่า อนันดาอยู่ในธุรกิจอสังหาฯมาถึง 20 ปี จะต้องมามองในเรื่องมิติเชิงคุณภาพชีวิต มิติทางสังคม ซึ่งในปัจจุบัน เราจะเริ่มเห็นไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไปในการเลือกโครงการ อันดับต้นๆ ยังคงมองเรื่องทำเล (Location) ถัดมาจะเป็นการออกแบบ (Design) และเรื่องของราคา (Price) ซึ่งในส่วนของอนันดามีครบ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมือง

แต่ด้วยการแข่งขันในวันนี้ ไม่ใช่แค่เพียงพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีดีไซน์ที่สวยงามเท่านั้น แต่ต้องนำประสบการณ์หลังการอยู่อาศัยมาพัฒนาสินค้าตั้งแต่กระบวนการออกแบบ เพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขให้แก่ผู้อยู่อาศัยด้วย

ดังนั้นสิ่งที่บริษัทพยายามทำให้ทุกคนรับรู้และร่วมใจเพื่อนำไปสู่การเป็นสังคมน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมคือการสร้างวัฒนธรรมของการร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน โดยทุกคนที่เข้ามาเป็นครอบครัวของอนันดาฯ ภายใต้แนวคิด Urban Living Solutions สู่การเป็น Ananda Happy Community และกระบวนการทำให้เกิดความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี คือการนำกลยุทธ์ SMART Strategic Operation มาตอบโจทย์การอยู่อาศัย

SMART Strategic Operation เป็นกลยุทธ์ที่จะผลักดันในแง่ของการดูแลคนในสังคมอนันดาฯ ให้มีความสุขด้วยหลักสำคัญ 5 อย่าง คือ
S : Safe and Security ด้านความปลอดภัย
M : Maintenance & Preventive ความสะดวกสบายของการอยู่อาศัย เช่น ลิฟท์ ไฟฟ้า น้ำประปา ต้องพร้อมให้บริการ
A : Affordable Budget เรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เหมาะสมคุ้มค่า
R : Real Happy Living ความสุขในการอยู่อาศัย ข้อตกลงการอยู่อาศัยร่วมกัน การมีกิจกรรมร่วมกัน
T : Tribe Ananda สังคมของอนันดาฯ เป็นสังคมที่ให้ความสำคัญในการดูแลกัน

นอกจากนั้นก็ยังมีการนำมารวมกับแนวคิดองค์กร Digitization ทั้งหมดนี้จะถูกพัฒนาไปเป็นการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้น แล้วจะค่อยๆ รวบเข้าไปอยู่ที่ Control Center ศูนย์กลางการควบคุมดูแลโครงการหลัก ทำให้สามารถดูงานทุกงานในแต่ละโครงการได้ คือทุกโครงการจะรีโมทตัวเองส่งเข้าไปในเครื่องมือที่สำคัญๆ เช่น ทางเข้า-ออก Lobby CCTV (ที่ดูเฉพาะพื้นที่ส่วนกลาง) เครื่องปั้ม ลิฟท์ เป็นต้น เป็นเซ็นเตอร์ในการดูแลเรื่องฉุกเฉินของเจ้าของร่วม ซึ่ง Control Center นี้จะดึงในแง่ของ Machine และ Operation ที่สำคัญเข้าไปพร้อมทั้งบริหารจัดการเรื่องฉุกเฉิน

ต่อไปในอนาคตจะมีการนำเรื่องที่มีการพูดคุย เสนอแนะ ร้องเรียนต่างๆ ผ่านเข้ามาในช่องทางนี้ แล้วนำข้อมูลมารวมกัน จากนั้นทำเป็นเครือข่ายแต่ละเครือข่ายขึ้นมา ซึ่งทั้งหมดนี้คือกลยุทธ์หลักในการดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีตัวเสริมคือ Strategic Alliances ในแง่ของการขยายเครือข่ายและพันธมิตร เรื่องของ Digitization การปรับจากอนาล็อกไปเป็นดิจิทัล และทั้งหมดนี้จะถูกส่งข้อมูลไปยังต้นทางเพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและบริการตั้งแต่การออกแบบเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพและความสุข

“Urban Living Solutions” มุ่งตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมือง ถือเป็นความท้าทาย เพราะกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความฉลาดในการเลือกใช้ชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์ของคนเมือง หรือ Gen C อยู่ในสังคมที่มีองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสูง เป็นแนวโน้มของลูกค้ายุคนี้และในอนาคต   ซึ่งจากประสบการณ์ 15 ปีที่ผ่านมา กระบวนการดูแลผู้คนในสังคมพบว่า ความต้องการของผู้อยู่อาศัยมี 2 ประการสำคัญคือ ความต้องการพื้นฐานและความต้องการที่อาจมีเฉพาะกลุ่ม

บริษัทมีเครื่องมือด้านเทคโนโลยีในกระบวนการบริการที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อยู่แล้ว จึงทำให้มีประสิทธิภาพการบริหารมากขึ้น แต่จะอาศัยเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้ทีมงานเป็นตัวเชื่อม เพราะความสุขจะเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่อยู่ร่วมกันด้วย เพื่อสามารถทำให้คนกลุ่มใหญ่ที่เป็นเจ้าของร่วมทั้งซื้ออยู่เองและผู้เช่าในโครงการของเรา ได้รับการดูแลให้ทุกคนมีความสุขร่วมกัน

ในเบื้องต้น อนันดาฯ มีหน่วยงาน Strategy Property Management เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าตั้งแต่โอนกรรมสิทธิ์เข้ามาอยู่อาศัย โดยกำหนดแนวทางให้บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี้, เจแอลแอล, แอลพีพี ตั้งแต่แรก หลังจากนั้นก็ต้องแสดงฝีมือให้เจ้าของบ้านได้เห็น และเกิดความพึงพอใจกับเรา และยังคงยินดีให้บริการต่อไปตามสัญญาจนครบ ซึ่งความสุขและความพึงพอใจจะต้องสามารถวัดผลได้ โดยกลางปี 2562 ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปลายปี 2561 สู่ระดับ 80.1% และคาดว่าในปลายปีนี้ ค่าเฉลี่ยความสุขของลูกค้าอนันดาที่อยู่อาศัยร่วมกันจะเพิ่มเป็น 82% และเพิ่มเป็น 83% ในปี 2563

“อนันดาฯ ไม่เพียงมุ่งมั่นตอบโจทย์เรื่องการสร้างที่อยู่อาศัยที่ดี แต่ยังมอบคุณภาพชีวิตที่มีความสุขให้กับเจ้าของร่วม ในวันนี้ อนันดาฯ กำลังพยายามมอบสิ่งที่ดีที่สุด ที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยม แต่เป็นสังคมที่ดีมีความสุขที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเจ้าของร่วมตลอดไป” จรัญ กล่าวทิ้งท้าย

เพิ่มเพื่อน

Warapong Pankaew

เคยทำงานสื่อสารมวลชนสายเศรษฐกิจ อสังหาริมทรัพย์ และการตลาด มายาวนานกว่า 25 ปี กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โพสต์ทูเดย์ และเว็บไซต์ BaaniaAbout us

สื่อออนไลน์เพื่อคนซื้อบ้านและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์กว่า 25 ปี กับวิชาชีพสื่อสารมวลชนสายเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มายาวนานกว่า 25 ปี กับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ โพสต์ทูเดย์ และเว็บไซต์ Baania


CONTACT US

CALL US ANYTIME